Indian River Charter High School

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Florida Loại trường:  Công lập  Năm thành lập: 1998 Số lượng học sinh: 670 Lớp: 9 – 11 SAT: 1140 Sĩ số lớp: 20 học sinh Khuôn viên trường: 65 mẫu Anh Chương trình nâng[.....]

El Camino Real Charter High School

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: California Loại trường:  Công lập  Năm thành lập: 1969 Số lượng học sinh: 3600 Lớp: 9 – 12 SAT: 1130 Sĩ số lớp: 25 học sinh Khuôn viên trường: 28 mẫu Anh Chương trình nâng[.....]

Birmingham Community Charter High School

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: California Loại trường:  Công lập  Năm thành lập: 1953 Số lượng học sinh: 3700 Lớp: 10 – 12 Sĩ số lớp: 25 học sinh Khuôn viên trường: 70 mẫu Anh Chương trình nâng cao: Có[.....]
Sequoia Charter School Secondary

Sequoia Charter School Secondary

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Bán Công  Năm thành lập: 1996 Số lượng học sinh: 200 Lớp: 11 – 12 SAT: 901 Sĩ số lớp: 15 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và[.....]

Scottsdale Unified School District

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1896 Số lượng học sinh: 1730 Lớp: 9 – 12 Sĩ số lớp: 16 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và đội: Có[.....]
Paradise Valley Unified School District

Paradise Valley Unified School District

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Số lượng học sinh: 2200 Lớp: 9 – 12 Sĩ số lớp: 30 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và đội: Có Học phí tham khảo:[.....]

Mission Heights Preparatory High School

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 2011 Số lượng học sinh: 360 Lớp: 9 – 12 SAT: 1200 Sĩ số lớp: 25 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và[.....]

Mesa Public Schools

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1909 Số lượng học sinh: 2100 Lớp: 9 – 12 SAT: 1074 Sĩ số lớp: 20 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và[.....]

Higley Unified School District

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1909 Số lượng học sinh: 3900 Lớp: 9 – 12 SAT: 1210 Sĩ số lớp: 22 học sinh Khuôn viên trường: 1700 mẫu Anh Chương trình nâng[.....]