Công Thức Thu Hút Người Nhập Cư Canada

Tiếp cận công việc, cộng đồng, hỗ trợ và cơ sở hạ tầng là điều cần thiết để thu hút và giữ chân những người mới đến Thúc đẩy nhập cư đến các tỉnh, thành phố và thị trấn nhỏ hơn trên khắp Canada – một quá trình được gọi là “khu vực hóa” –[…..]

New Zealand Cấp Thêm Thị Thực Lao Động Tạm Thời

Số lượng thị thực tạm thời cho lao động thời vụ nước ngoài sẽ tăng hơn 3000 trong hai năm tới tại New Zealand. Trong năm đầu tiên, sẽ có thêm 1550 thị thực cho người lao động từ Thái Bình Dương đến New Zealand theo chương trình Recognised Seasonal Employer (RSE) được công nhận.[…..]

Ireland

Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Quốc Tế Với Đại Học Ireland

StudyPortals’s International Student Satisfaction Awards 2018 dựa trên 17.018 đánh giá được chia sẻ trực tiếp bởi các sinh viên quốc tế trên STeXX.eu về kinh nghiệm học tập năm học 2017-2018. Trong khi Ireland và các quốc gia Scandinavi có tỷ lệ hài lòng cao nhất trong cộng đồng sinh viên, Tây Ban Nha[…..]

Chủ Lao Động Có Thể Hủy Thị Thực Nếu Người Lao Động Rời Khỏi UAE 6 Tháng

Chủ lao động nên có văn bản hủy giấy phép làm việc với người lao động. Câu hỏi: Chủ lao động trước của tôi có nghĩa vụ hủy thị thực của tôi khi tôi còn ở UAE. Nhưng anh ta không làm. Vì một trường hợp khẩn cấp tôi phải rời khỏi UAE. Tôi đã[…..]