New Zealand Cấp Thêm Thị Thực Lao Động Tạm Thời

Số lượng thị thực tạm thời cho lao động thời vụ nước ngoài sẽ tăng hơn 3000 trong hai năm tới tại New Zealand. Trong năm đầu tiên, sẽ có thêm 1550 thị thực cho người lao động từ Thái Bình Dương đến New Zealand theo chương trình Recognised Seasonal Employer (RSE) được công nhận. […]

New Zealand

Sự Đột Biến eVisa Giả Gây Ra Cuộc Điều Tra Nhập Cư New Zealand

Đã có sự gia tăng lớn thị thực điện tử giả tại Immigration New Zealand (INZ) kể từ khi hệ thống thay đổi vào tháng 7 năm ngoái. INZ đã ngừng cấp thị thực dán trong hộ chiếu, thay vào đó là thị thực điện tử (eVisa). Người nộp đơn eVisa được gửi email với[…..]