Ireland

Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Quốc Tế Với Đại Học Ireland

StudyPortals’s International Student Satisfaction Awards 2018 dựa trên 17.018 đánh giá được chia sẻ trực tiếp bởi các sinh viên quốc tế trên STeXX.eu về kinh nghiệm học tập năm học 2017-2018. Trong khi Ireland và các quốc gia Scandinavi có tỷ lệ hài lòng cao nhất trong cộng đồng sinh viên, Tây Ban Nha[…..]

Chủ Lao Động Có Thể Hủy Thị Thực Nếu Người Lao Động Rời Khỏi UAE 6 Tháng

Chủ lao động nên có văn bản hủy giấy phép làm việc với người lao động. Câu hỏi: Chủ lao động trước của tôi có nghĩa vụ hủy thị thực của tôi khi tôi còn ở UAE. Nhưng anh ta không làm. Vì một trường hợp khẩn cấp tôi phải rời khỏi UAE. Tôi đã[…..]