University of Worcester

University of Worcester

THÔNG TIN CHUNGLỊCH SỬ THÀNH LẬPTHÀNH TỰU NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Thành phố: Worcester Loại trường: Công lập Năm thành lập: 1946 Học phí tham khảo: £12.400 – 13.300 Yêu cầu IELTS:  5.0-6.5 Website: www.worcester.ac.uk   LỊCH SỬ THÀNH LẬP University of Worcester được thành lập lần đầu [...]

University of Portsmouth

  THÔNG TIN CHUNGLỊCH SỬ HÌNH THÀNHTHÀNH TỰU NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Thành phố: Portsmouth Loại trường: Công lập Năm thành lập: 1869 Học phí tham khảo: £ 13,900 - £ 15,900 Yêu cầu IELTS: 5.5 - 6.5 Website:  www.port.ac.uk   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH University of Portsmouth[.....]
City University of London

City University of London

THÔNG TIN CHUNGLỊCH SỬ HÌNH THÀNHTHÀNH TỰU NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Thành phố: London Loại trường: Công lập Năm thành lập: 1894 Học phí tham khảo: £ 16.000 - £ 18.360 Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.5 Website: www.city.ac.uk/     LỊCH SỬ HÌNH THÀNH City University of[.....]
Middlesex University

Middlesex University

THÔNG TIN CHUNGLỊCH SỬ HÌNH THÀNHTHÀNH TỰU NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Thành phố: Hendon    Loại trường: Công lập Năm thành lập: 1992 Học phí tham khảo: £11.460 - £14.400 Yêu cầu IELTS: 5.5-6.5 Website: www.mdx.ac.uk/   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Middlesex University là trường Đại học năng động,[.....]
Brighton

University of Brighton

THÔNG TIN CHUNGLỊCH SỬ THÀNH LẬPTHÀNH TỰU NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG   Thành phố: Brighton ( University of Brighton) Loại trường: Công lập Năm thành lập: 1858 Học phí tham khảo: £10.900 - £13.500 Yêu cầu IELTS:  5.5 - 6.5 Website: https://www.brighton.ac.uk/index.aspx   LỊCH SỬ THÀNH LẬP University[.....]
Teesside University

Teesside University

THÔNG TIN CHUNGLỊCH SỬ HÌNH THÀNHTHÀNH TỰU NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Thành phố: Middlesbrough Loại trường: Công lập Năm thành lập: 1930 Học phí tham khảo: £10.000 - £15.000 Yêu cầu IELTS: 5.5 - 6.5 Website: www.tees.ac.uk   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Teesside University nhận được chức danh[.....]