Đại Học Hoa Kỳ Đối Mặt Với Vấn Đề Thị Thực Sinh Viên Quốc Tế

Đại Học Hoa Kỳ Đối Mặt Với Vấn Đề Thị Thực Sinh Viên Quốc Tế

Các chính sách nhập cư của chính quyền Trump đang bắt đầu được các trường đại học cảm nhận sâu sắc, khi các sinh viên quốc tế đấu tranh để có được thị thực học tập tại Hoa Kỳ. Đại diện của 10 trường gần đây đã nói với The Atlantic rằng họ đang phải[…..]