Du Học Đức

Tăng Phí Phong Tỏa Tài Khoản Của Chính Phủ Đức Năm 2020

Bắt đầu từ 01/2020, tất cả sinh viên quốc tế muốn học tập tại Đức phải gửi ít nhất € 10,236 vào tài khoản phong tỏa để lấy thị thực sinh viên. Khi nộp đơn tại một trường đại học Đức và để xin giấy phép cư trú, tất cả sinh viên quốc tế phải[…..]