University of West England

Học Bổng Millenium Tại University of West England

∗ Mô tả chương trình Địa điểm: University of West England Bristol Chương trình: Thạc sĩ và Tiến sĩ (Masters, Mphil) Lĩnh vực: tất cả lĩnh vực Đối tượng: sinh viên quốc tế Giá trị: Tài trợ 50% học phí Hạn chót nộp đơn: 31/10/2019     ∗ Điều kiện First-Class Honours degree  Yêu cầu ngoại ngữ: chứng chỉ IELTS Sinh viên chưa từng học […]

cambridge trust

Học bổng đại học và sau đại học Cambridge Trust 2020/2021

Cambridge Trust trao khoảng 500 học bổng hàng năm và hỗ trợ từ 1.100 đến 1.400 sinh viên mỗi năm từ 85 quốc gia trên toàn thế giới. Trong lịch sử hơn 30 năm cung cấp học bổng tại University of Cambridge, Trust đã trao tổng cộng gần 19.000 học bổng cho sinh viên quốc tế. Mô tả chương trình Đại học: Univeristy of Cambridge […..]