hoc bong ha lan

International Excellence Scholarships Tại Hà Lan

Leiden University hiện đang cung cấp những loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế đạt được thành tích học tập xuất sắc năm học 2020 – 2021. Leiden University được thành lập năm 1571, là đại học đầu tiên tại Hà Lan và là một trong những trường nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu. Trường còn là một thành viên của Liên […]

Học Bổng Chính Phủ Hà Lan

Học Bổng Chính Phủ Hà Lan Năm 2020

Các sinh viên không thuộc EEA và sinh viên Hà Lan muốn học cử nhân hoặc thạc sĩ tại Hà Lan sẽ có cơ hội nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Hà Lan. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan; cũng như một số trường đại học nghiên cứu và trường đại học khoa học[…..]