University of Science and Technology Korea

Học Bổng 100% năm học 2020 – 2021 Tại Hàn Quốc

University of Science & Technology trân trọng trao những xuất học bổng 100% cho các sinh viên quốc tế muốn lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Hàn Quốc năm học 2020-2021. Được thành lập vào năm 2003, University of Science & Technology (UST) là một nhóm các trường đại học và tổ chức nghiên cứu công lập tại Hàn Quốc. Có hơn 900 […]