NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM – PHD IN SOCIAL WORK (2017- 2021) – QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST, UK

Nhiệt tình, chu đáo, thân thiện! Ngày đi nộp visa, bạn còn chu đáo dặn dò chị các giấy tờ. Cảm ơn bạn Thảo Vy đã hỗ trợ chị!