Thị Thực Tier 2: Hướng Dẫn Nhà Tuyển Dụng Lưu Trữ Hồ Sơ Mới

Sanwar Ali bình luận:

Nhà tuyển dụng có giấy phép tài trợ Tier 2 đã gặp khó khăn rất lớn trong việc tuân thủ tất cả các yêu cầu phức tạp và khó hiểu theo yêu cầu thị thực và nhập cư của Vương quốc Anh.

Việc không tuân thủ các yêu cầu mới này, Bộ Nội vụ có thể sử dụng đó làm lý do để đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép Tier 2. Nhà tuyển dụng bị rơi vào tình huống bấp bênh vì thị thực Anh mà Bộ Nội vụ sẽ dễ dàng lấy đi giấy phép tài trợ của họ. Nếu Brexit xảy ra, chắc chắn sẽ có một hệ thống thị thực Anh đơn giản hơn.

Bộ Nội vụ đã công bố hướng dẫn lưu giữ hồ sơ mới đối với thị thực Tier 2 và Tier 5 cho các nhà tuyển dụng. Theo hướng dẫn mới, các nhà tuyển dụng  phải giữ bằng chứng chứng minh ngày nhập cảnh ở Anh của bất kỳ người di cư nào mà họ tài trợ, ngoài quyền bắt buộc phải kiểm tra công việc.

Hướng dẫn nêu rõ các nhà tuyển dụng phải tạo ra một hồ sơ về thời điểm người di cư vào Vương quốc Anh, trong vòng 30 ngày kể từ thời hạn hiệu lực của thị thực. Trước khi có sự thay đổi này, nhà tuyển dụng không bắt buộc phải giữ lại bằng chứng nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Theo hướng dẫn mới, nhà tuyển dụng vẫn sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ của người lao động.


Tác động của hướng dẫn mới đến các nhà tuyển dụng Tier 5 và Tier 2 

Nhà tuyển dụng có hai lựa chọn để có được bằng chứng về thời điểm người lao động vào Anh. Hai tùy chọn tùy thuộc vào việc nhân viên nhập cư Vương quốc Anh nhìn thấy họ hay họ có đi qua eGate khi đến hay không.

Nếu nhân viên nhập cư Vương quốc Anh nhìn thấy người lao động Tier 5 và Tier 2, nhà tuyển dụng phải kiểm tra và tạo bản sao của tem nhập cảnh trong hộ chiếu của họ, để tuân thủ các nguyên tắc mới của Bộ Nội vụ.

Các công dân Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã được phép sử dụng eGates khi đến Vương quốc Anh, kể từ 20/5/2019.

Người lao động Tier 5 và Tier 2 đi qua eGate sẽ không được kiểm tra hoặc đóng dấu hộ chiếu bởi nhân viên nhập cư Vương quốc Anh, chứng minh ngày họ nhập cảnh.


Nếu người lao động vào Vương quốc Anh lần đầu qua eGate, nhà tuyển dụng tài trợ Tier 5 và Tier 2 cần

  • Yêu cầu bằng chứng bằng giấy hoặc điện tử của người lao động, trong đó chỉ định ngày nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Ví dụ: vé lên máy bay hoặc vé du lịch
  • Xác minh ngày nhập cảnh trong thời hạn hiệu lực của thị thực trong hộ chiếu người lao động. Nếu ngày không nằm trong thời hạn hiệu lực, người lao động nên rời khỏi Khu vực du lịch chung (Common Travel Area) và nhập lại Anh trong thời hạn hiệu lực thị thực. Nếu họ nhập lại bằng eGate, nhà tuyển dụng sẽ cần thu thập bằng chứng mới xác nhận ngày nhập cảnh của người lao động.
  • Nhà tuyển dụng sau đó phải lưu giữ hồ sơ về ngày người lao động vào Anh. Tuy nhiên, không cần giữ bản sao bằng chứng, chẳng hạn như thẻ lên máy bay hoặc vé du lịch.

Thị thực Tier 5 và Tier 2

Nếu người lao động đến Vương quốc Anh trước ngày hợp lệ trên thị thực Tier 2 hoặc Tier 5, nhà tuyển dụng sẽ cần yêu cầu người lao động rời khỏi Khu vực du lịch chung (Guernsey, Isle of Man, Jersey, Cộng hòa Ireland và Vương quốc Anh) và nhập cảnh lại Vương quốc Anh; đảm bảo rằng hộ chiếu của họ được đóng dấu vào ngày nhập cảnh, trong thời hạn hiệu lực của thị thực.

Nếu người lao động nhập lại thông qua eGate, họ sẽ cần cung cấp một bản sao thẻ lên máy bay hoặc vé du lịch. Nhà tuyển dụng được khuyến khích không cho phép người lao động thị thực Tier 2 hoặc Tier 5 bắt đầu công việc cho đến khi quy trình được hoàn thành chính xác, bởi vì thị thực sẽ không được kích hoạt khi người lao động đến Anh. Do đó, họ sẽ không có quyền làm việc.

Nguồn: lược dịch.

 


🥇 VConnect tự hào là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn du học, đã hỗ trợ thành công rất nhiều hồ sơ phức tạp. VConnect luôn hướng đến lợi ích tối ưu của du học sinh và đưa ra những giải pháp hiệu quả.
➡ Để được tư vấn cụ thể hơn và hạn chế những rủi ro về visa, vui lòng liên hệ chúng tôi:
🌐 Hotline: 0775039739

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *