Thông Báo Hoạt Động Của Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Visa Anh Tại Việt Nam

Ngày 22/06/2020, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ visa Anh tại Việt Nam sẽ hoạt động trở lại. Trong những tuần đầu tiên sau khi mở lại, trung tâm sẽ ưu tiên trả hộ chiếu cho khách hàng và xử lý các hồ sơ đã nộp trước đó. Với những đơn xin visa không thể tham dự một cuộc hẹn sớm hơn, sẽ có thể […]

Vương Quốc Anh: Thay Đổi Về Thị Thực Và Nhập Cư (Hiệu Lực 10/2019)

Sanwar Ali bình luận: Những thay đổi đối với Giấy phép tài trợ Tier 2 và chương trình thị thực Tier 2 sẽ mang lại lợi ích cho chủ lao động và thị thực di cư Vương Quốc Anh. Hệ thống đắt đỏ và quan liêu sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Vẫn còn phải xem những thay đổi sẽ tạo ra sự[…..]

Thị Thực Quá Cảnh Vương Quốc Anh Đối Với Hộ Chiếu SA

Nếu bạn đang bay qua Vương quốc Anh và có thị thực Schengen, bạn có cần thị thực quá cảnh Vương quốc Anh không? Chuyên gia du lịch của chúng tôi có câu trả lời Q. Tôi cảm thấy vẫn bị nhầm lẫn về thị thực quá cảnh của Vương quốc Anh ngay cả khi có thị thực Schengen hợp lệ. Năm ngoái tôi dự[…..]