Mission Heights Preparatory High School

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 2011 Số lượng học sinh: 360 Lớp: 9 – 12 SAT: 1200 Sĩ số lớp: 25 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và [...]

Mesa Public Schools

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1909 Số lượng học sinh: 2100 Lớp: 9 – 12 SAT: 1074 Sĩ số lớp: 20 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và[.....]

Higley Unified School District

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1909 Số lượng học sinh: 3900 Lớp: 9 – 12 SAT: 1210 Sĩ số lớp: 22 học sinh Khuôn viên trường: 1700 mẫu Anh Chương trình nâng[.....]

Hamilton High School

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1998 Số lượng học sinh: 3886 Lớp: 9 – 12 SAT: 1240 Sĩ số lớp: 20 học sinh Khuôn viên trường: 30 mẫu Anh Chương trình nâng[.....]
Gilbert Public Schools

Gilbert Public Schools

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 1913 Số lượng học sinh: 2850 Lớp: 9 – 12 Sĩ số lớp: 31 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và đội: Có[.....]
Basis Scottsdale

Basis Scottsdale

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 2003 Số lượng học sinh: 1090 Lớp: 9 – 11 SAT: 1470 Sĩ số lớp: 25 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và[.....]
Basis Chandler 

Basis Chandler 

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Arizona Loại trường:  Công Lập Năm thành lập: 2011 Số lượng học sinh: 978 Lớp: 9 – 12 SAT: 1460 Sĩ số lớp: 25 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và[.....]
St.Francis Xavier Catholic School System

St.Francis Xavier Catholic School System

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Wisconsin Loại trường:  Dân Lập Năm thành lập: 1853 Số lượng học sinh: 600 Lớp: 9 – 12 Sĩ số lớp: 17 học sinh Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và đội: Có[.....]
McDonnell Area Catholic Schools

McDonnell Area Catholic Schools

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Wisconsin Loại trường:  Dân Lập Năm thành lập: 1882 Số lượng học sinh: 700 Lớp: 9 – 12 Chương trình nâng cao: Có Câu lạc bộ và đội: Có Học phí tham khảo: $19.950 Yêu[.....]
Lourdes Academy

Lourdes Academy

THÔNG TIN CHUNGTRẢI NGHIỆMĐIỂM NỔI BẬTCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOYÊU CẦU TUYỂN SINHĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾPHỌC PHÍTHÔNG TIN CHUNG Tiểu bang: Wisconsin Loại trường:  Dân Lập Năm thành lập: 1959 Số lượng học sinh: 700 Lớp: 9 – 12 Chương trình nâng cao: Có Sĩ số lớp: 15 học sinh Câu lạc bộ và đội: Có[.....]